vac

Nedir: Rastgele sayılar kullanılarak sistemlerin modellenmesinde kullanılabilir. Sistemin kesin sonucunun olduğu bazı durumlarda, veya olmadığı tüm durumlarda uygulanabilir.
Örnek sayısı doğru sonuçlar elde etmede büyük önem taşımaktadır. Pi sayısı hesaplama, yazı tura ve zar hesaplaması örnek gösterilebilir.

Örnek: C ile Yazı-Tura

double rastgele(){
 double r = (double) rand()/RAND_MAX;
 return r;
}
int main()
{
  int i, tura, yazi, n;
  double r, p;
  printf("deney sayisini girin: ");
  scanf("%d",&n);
  srand( time(NULL) );  
  for(tura=0, i=1; i<=n; i++){
   r = rastgele();
   if(r<0.5) tura++;
  }
  p = (double) tura/n;
  yazi = n-tura;
  printf("tura sayisi: %d\n",tura);
  printf("yazi sayisi: %d\n",yazi);
  printf("Olasiliklar: %lf %lf\n",p, 1.0-p);

 return 0;
}